Logo redesign for a law office Santos Y Santos established in Salamanca, Spain. Founded by Manuel Santos Gordo and afterward led by his sons, the firm solves various legal problems. The task here was to refresh logo design, but also preserve the heritage and seriousness. The way to achieve this was to incorporate initials into the scales symbol and create a strong mark, which can stand on its own.
/
     Logo redesign pro advokátní kancelář Santos Y Santos. Santos Y Santos je advokátní kancelář založená ve španělské Salamance. Byla založena Manuelem Santosem Gordem a později vedena jeho syny. Tato firma řeší různé právní problémy. Hlavním cílem zde bylo osvěžit logo design, aby však zároveň zůstala zachována vážnost a historie firmy. Dosáhl jsem toho vytvořením silného symbolu, který dokáže stát samostatně a zároveň obsahuje iniciály firmy. 

You may also like

Back to Top