Redesign of a sport eshop specialized in football. The goal for this eshop redesign was to make it more UX/UI friendly and make the eshop efficient. Part of the project was to redesign also the Blog.
Redesign eshopu zaměřeného na fotbal. Cílem tohoto redesignu bylo vytvořit lepší UX/UI eshopu a zároveň zvýšit jeho účinnost. Další částí projektu byl také redesign Blogu.
 blog redesign

You may also like

Back to Top