I'm a young graphic designer and brand designer with masters degree from Charles University in Prague, where I’m also based. I help  businesses achieve their goals  with functional, aesthetic and meaningful design. I'm proficient with various types of work considering logo design, visual identity, branding, webdesign, print. I have been working on projects for various types of clients.  I work with startups, enterpreneurs but also with corporations. I'm always stoked to work on new projects.
/
Jsem  mladý grafický designér a brand designér s magisterským titulem z Univerzity Karlovy. Sídlím v Praze. Pomáhám firmám dosáhnout jejich cíle pomocí funkčního, estetického a smysluplného designu. Mojí doménou  je tvorba loga, vizuální identita, branding, webdesign, tisk. Pracoval jsem pro klienty s rozdílnými typy  podnikání. Pracuji se startupy , podnikateli i korporacemi.  Rád vám pomohu s projektem.
Back to Top