I'm a freelance graphic designer and brand designer with a master’s degree from Charles University in Prague, where I’m also based. I work with clients on a remote basis. I help businesses achieve their goals with functional, aesthetic, and meaningful design. I'm proficient with various types of work considering logo design, visual identity, branding, web design, print. I have been working on projects for various types of clients.  I work with startups, entrepreneurs but also with corporations. I'm always stoked to work on new projects.
/
Jsem  grafický designér a brand designér na volné noze. Mám magisterský titul z Univerzity Karlovy. Sídlím v Praze, ale pracuji i se zahraničními klienty. Pomáhám firmám dosáhnout jejich cíle pomocí funkčního, estetického a smysluplného designu. Mojí doménou  je tvorba loga, vizuální identita, branding, webdesign, tisk. Pracoval jsem pro klienty s rozdílnými typy  podnikání. Pracuji se startupy , podnikateli i korporacemi.  Rád vám pomohu s projektem.
Back to Top