Weisstaw is a construction company from the Czech Republic. My task in this project was to create a strong and modern Logotype and also a Visual identity to communicate in a distinctive way with the clients and the audience. 
/
Weisstaw je stavební firma z České republiky. Mým úkolem na tomto projektu bylo vytvořit silný a moderní Logotyp a také vizuální identitu, která by komunikovala s klienty a veřejností výrazným způsobem.  

You may also like

Back to Top